Webinarium praktyczne

„Branża wod-kan w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków”

16 kwietnia 2020 r.

godz. 10:00-14:30

Webinarium w którym możesz wziąć udział niezależnie od sytuacji.

Jednocześnie masz możliwość zadawania pytań i komunikowania się z prelegentami.

Problem epidemii spadł na całą gospodarkę, również na branżę gospodarowania wodą i ściekami. Nagle pojawiły się zupełnie nowe problemy związane ze zmianami poziomów poboru wody przez przedsiębiorców, brakami kadrowymi związanymi z chorobą, zapewnieniem ciągłości pracy czy utrudnieniami w realizacji zadań eksploatacyjnych. Co dalej z planowanymi inwestycjami, gdy nadciąga kryzys? Specustawa i nowe regulacje mające chronić przedsiębiorców tzw. tarcza antykryzysowa tworzą się na naszych oczach. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków muszą pracować, borykając się z nowymi wyzwaniami, stając codziennie przed dylematami i często trudnymi decyzjami.


Gdy nowe zapisy prawa dopiero się kształtują, a sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, zapraszamy Państwa na spotkanie w gronie praktyków – autorytetów naszej branży, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z ostatnich tygodni prowadzenia swoich zakładów i firm. Pokażemy też jakie nowe narzędzia ułatwią pracę Waszych zakładów i firm w tym specyficznym czasie.


Zapraszamy do udziału wszystkie podmioty z branży wod-kan.

PROGRAM*

- Ponad dwie godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

10:00-11:00
BLOK 1: PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN W PRAWIE Z KOMENTARZEM PRAKTYCZNYM

09.00 – 10.00 Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne

 • Ogólnie rozwiązania tarczy antykryzysowej, ze wskazaniem zastosowania dla branży wod-kan
  Łukasz Ciszewski,
  Kancelaria Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
 • SARS CoV-2 i BHP w zakładzie komunalnym
  Weronika Rewers,
  członkini zespołu kryzysowego powołanego w celu opracowania procedur mających na celu zabezpieczenie pracowników w kontakcie z wirusem COVID-19

Prowadzący webinarium: Robert Rosa, Wiceprezes Zarządu Abrys

 • Prace MGMiŻŚ na rzecz przedsiębiorstw wod-kan
  Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Prowadzący konferencję: Tomasz Szymkowiak, Abrys

 • SARS CoV-2 i BHP w zakładzie komunalnym
  Weronika Rewers,
  członkini zespołu kryzysowego powołanego w celu opracowania procedur mających na celu zabezpieczenie pracowników w kontakcie z wirusem COVID-19

W trakcie wystąpień istnieje możliwość zadawania pytań.

10:00-11:10
BLOK 1: PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN W PRAWIE Z KOMENTARZEM PRAKTYCZNYM

09.00 – 10.00 Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne

-> jakie są najskuteczniejsze środki zapobiegania rozprzestrzenianiu wirusa?

-> jak zabezpieczać pracowników?- praktyczne wskazówki?

-> jak postępować z odpadami aby nie doszło do zakażenia?

-> czy specjalne normy dot. wywozu odpadów z kwarantanny są niezbędne?

 • Praktyczny wpływ Specustawy na funkcjonowanie branży odpadowej
  Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & PartnersKancelaria Prawna Sp. k.
 • Wpływ epidemii SARS-CoV-2 na zamówienia publiczne w gospodarce odpadami oraz organizację pracy firm zbierających i zagospodarowujących odpady
  Konrad Różowicz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

11:10-13:00
BLOK 2: DOŚWIADCZENIA I ROZWIĄZANIA PRAKTYKÓW

11:00-11:10 Przerwa - pytania do prelegentów

13:00-13:10 Przerwa - pytania do prelegentów

W trakcie wystąpień istnieje możliwość zadawania pytań.

13:10-14:30
BLOK 3: JAK KOMUNIKOWAĆ I EDUKOWAĆ W DOBIE EPIDEMII

 • trudności w funkcjonowaniu zakładu
 • współpraca z władzami
 • praca zdalna
 • rozwiązania techniczne, zabezpieczenia miejsca pracy

Prelegenci:

 • dr Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet S.A.
 • Beata Wiśniewska, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w Białymstoku
 • Magdalena Markiewicz, Prezes Zarządu SAUR Polska
 • Jarosław Hermaszewski, Prezes Zarządu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
 • Janusz Dawidziak, Prezes Zarządu Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Goleniowie
 • Paweł Hryciów, Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

Panel dyskusyjny:


Główne zagadnienia:

-> jak epidemia wpływa na dochody spółki

-> wprowadzenie zabezpieczeń technicznych oraz nowych zasad bezpieczeństwa w zakładzie pracy

-> warunki odmowy wykonywania obowiązków przez pracownika

-> omówienie aktualnej sytuacji związanej z elektronicznymi systematami w zakładach


 • Komunikacja i praca zdalna. Współpraca z pracownikami.
  Krzysztof Kasperuk, PANHERI
 • COVID-19 - komunikacja kryzysowa w gminnej gospodarce wod-kan
  Sławomir Grucel, Specjalista ds. public relations, Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.
 • Nowoczesne narzędzia edukacji ekologicznej
  Małgorzata Masłowska-Bandosz, Abrys, Dział Edukacji Ekologicznej
 • Edukacja ekologiczna - zagrożenie, wyzwanie czy szansa?
 • Jak przekazywać wiedzę na dystans?
 • Edukacja atrakcyjna jak zabawa - rola gier, komiksów, bajek w podnoszeniu świadomości mieszkańców

11:10-12:00 Chat prawny z prelegentami

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Korzyści z uczestnictwa w webinarium

 • Jakie konsekwencje będzie miało wprowadzenie Specustawy oraz nowych przepisów na codzienne funkcjonowanie zakładów wodociągów i kanalizacji
 • O swoich doświadczeniach i rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania epidemii SARS-CoV-2 opowiedzą praktycy
 • Jak przystosować się do pracy zdalnej w zakładzie komunalnym i jak zmotywować pracowników
 • Wskazówki dotyczące działań PR oraz komunikacji z mieszkańcami
 • Po zakończeniu do uczestników zostanie przesłane nagranie webinarium w formie wideo

Do kogo kierujemy webinarium?

 • Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • Przedstawicieli zakładów wodociągów i kanalizacji, oczyszczalni ścieków
 • Osób działających w branży wodno-kanalizacyjnej

Koszt udziału w webinarium

199 zł netto + VAT

244,77 PLN brutto

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail otrzymasz fakturę proformę

3. Godzinę przed wydarzeniem otrzymasz link do transmisji online

4. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

5. Zostaniesz zalogowany/-a do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

6. W trakcie każdej części webinarium będzie możliwość zadawania pytań "na żywo" - odpowiedzi będą udzielane po wystąpieniach prelegentów


Webinarium – krok po kroku

REGULAMIN WEBINARIUM

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Weź udział w kolejnych webinarach Abrys

Webinaria Abrys

Prelegenci webinarium

14.00 – 15.00 Pytania, dyskusja

Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, specjalizacja hydrologia. Ukończone dwa kierunki studiów: na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończone liczne szkolenia i kursy, w tym szkolenia z zarządzanie programami - MSP, zarządzanie projektami - PRINCE2, zarządzanie ryzykiem - MoR. W 2015 r. uczestniczyła w Erasmus for national civil servant prowadzonego przez European School of Administration w Brukseli.Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 8-letnie w zakresie gospodarki wodnej. W latach 2004-2011 nauczyciel geografii i egzaminator egzaminu maturalnego z geografii. Od 2011 r. rozpoczęła pracę w administracji publicznej. Pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (2011-2013) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ministerstwie Środowiska (2014-2018) w Departamencie Zasobów Wodnych. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała stanowiska należące do stanowisk samodzielnych lub kierowniczych. Od 2018 r. Zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dotychczasowe doświadczenie związane jest przede wszystkim z wdrażaniem dyrektyw wodnych, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej, Dyrektywy Morskiej, Dyrektywy ściekowej, Dyrektywy azotanowej, Dyrektywy Pitnej.

Łukasz Ciszewski, Kancelaria Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Jako uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego, w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne, prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych.

Weronika Rewers, członkini zespołu kryzysowego powołanego w celu opracowania procedur mających na celu zabezpieczenie pracowników w kontakcie z wirusem COVID-19

Od 2008 pracuje w służbie BHP. W latach 2008 – 2019 pracowała w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku gdzie zajmowała się uświadamianiem pracowników i współpracowników w tematyce zagrożeń biologicznych przy pracy w archiwum i ekshumacjach. Od 2016 roku prowadzi własne Biuro BHP MaxPro Weronika Rewers. Od roku 2020 rozpoczęła współpracę z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, która jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jako członek zespołu kryzysowego tworzy procedury i wewnętrze uregulowania w oparciu pojawienia się nowego zagrożenia biologicznego SARS-CoV-2. Szkoli i uświadamia, bo to niewiedza powoduje wypadki i choroby.

dr Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika, specjalizacja Systemy i Urządzenia Energetyczne. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1990-1998 pełnił funkcje Radnego Miasta Poznania w tym Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 1985 – 1995 zatrudniony w H. Cegielski Poznań S.A. pełniąc między innymi funkcje zastępcy Szefa Biura Restrukturyzacji. Od 1995 roku w Aquanet w tym od 1998 roku członek zarządu a od 1999 Prezes Zarządu. Twórca metody benchmarkingowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym Autor wielu publikacji do miesięczników branżowych takich jak: „Wodociągi i Kanalizacja” i „Kierunek Wod-Kan”. Przewodniczącej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Były członek Rady Nadzorczej Fasing – Katowice oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej „H. Cegielski Poznań S.A” oraz były Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wyróżniony w ramach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, jako współautor książki pt.:” Prywatyzacja gospodarki komunalnej – dlaczego tak, dlaczego nie”. Autor rozprawy doktorskiej pt.: „Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowych". Zjazd Filozoficzny Poznań 2015 „Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem z punktu widzenia etyki biznesu. „Benchmarking kosztów w zarządzaniu wartością w przedsiębiorstwie wodociągowym w Polsce” – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w Białymstoku

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku oraz studiów podyplomowych na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Ekspert zarządzania operacyjnego i strategicznego z dyplomem Ministra Skarbu Państwa uprawniającym do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 1995 r. nieprzerwalnie sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu, realizacji, rozliczaniu projektów europejskich i krajowych. W latach 2015-2019 funkcje zarządcze w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Wieloletni pracownik akademicki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, specjalizujący się w zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii. Od lutego 2019 r. Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w Białymstoku.

Janusz Dawidziak, Prezes Zarządu Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
w Goleniowie

Absolwent wydziału mechanicznego Politechniki Szczecińskiej oraz MBA Executive Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Prezes Zarządu Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie od października 2017r. Wcześniej przez osiemnaście lat w Wodociągach Zachodniopomorskich w Goleniowie. W 2007r został wybrany na pierwszego prezesa nowoutworzonych Goleniowski Wodociągów i Kanalizacji. Zorganizował od podstaw nową spółkę, która „z marszu” od 01 stycznia 2018 roku zajęła się dostawą wody i odbiorem ścieków. Spółka przejęła od gminy Goleniów projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” i z powodzeniem aplikowała o środki unijne. W 2009r podpisała umowę o dofinansowanie. Projekt został zakończony w 2015r. Spółka do dnia dzisiejszego wybudowała/ wytworzyła majątek o wartości ok. 86,5 mln zł, pozyskała ponad 33 mln zł ze środków unijnych (POIŚ, RPO, PROW).

Magdalena Markiewicz, Prezes Zarządu SAUR Polska

Ekonomistka z 20-letnim doświadczeniem biznesowym w zakresie usług środowiskowych. Realizuje z sukcesem inwestycje i usługi dla związków gmin i miast z dziedziny usług komunalnych. Odpowiedzialna w SAUR za rozwój usług dla samorządów i przemysłu w obszarze wodno-kanalizacyjnym.

Paweł Hryciów, Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Posiada 24 letnie doświadczenie zawodowe. Wykształcenie ekonomiczne – kierunek rachunkowość oraz zarządzanie finansami.Funkcję prezesa wodociągów pełni od stycznia 2011r. z branżą wodociągową związany jest od marca 2007r. Spółka obsługuje odbiorców usług z obszaru miasta Kołobrzeg oraz siedmiu ościennych gmin. Obszar działania to 913 km2, piętnaście ujęć wody, 947 km sieci wodociągowej, 722 przepompownie ścieków i 858 km sieci kanalizacyjnej.

Jarosław Hermaszewski – Prezes Zarządu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

Jarosław Hermaszewski – dr nauk ekonomicznych, uczestnik studiów podyplomowych MBA in Public Management, absolwent studiów podyplomowych z finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, Akademii Liderów Samorządowych. Pracownik dydaktuczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Zawodowo związany z branżą wodociągową – Prezes Zarządu ZWiK Sława Sp. z o.o., wcześniej Skarbnik Gminy Sława oraz Głogowa. Autor licznych artykułów naukowych z zakresu finansów, zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania publicznego. W działalności naukowej skoncentrowany na poszukiwaniach skutecznych metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Krzysztof Kasperuk - Specjalista w zakresie szeroko pojętej komunikacji. Na co dzień bierze czynny udział w procesie rozwoju managerów i członków zespołów, nastawionym na podnoszenie efektywności komunikacji, jakości współpracy oraz wzrostu wyniku sprzedażowego. Ekspert komunikacji, sprzedaży, rozwoju i mówienia. Występowanie i rozwijanie ludzi to jego pasja. Miarą jego pracy jest jakość i wysokie rezultaty. Praktyk, który na szkoleniach odnosi się do wiedzy nabytej przez doświadczenie. Energetyczny mówca motywujący swoją postawą do osiągania celów. Entuzjasta i wizjoner, zawsze dostrzegający potencjał zarówno w ludziach jak i sytuacjach. Specjalizuje się w zagadnieniach strategii i zarządzania, motywacji, przywództwa, komunikacji społecznej i międzyludzkiej. Swoją wiedzą dzielił się między innymi na: Diamenty Sprzedaży, Przez Sprzedaż na szczyt, Trendy Sprzedaży, Think Big Bristol, Sales Management Meeting, Sales Team Level up i in.Współpracował między innymi z takimi markami jak: BMW, Porsche, Yasumi, Noble Bank, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puls Biznesu, Brian Tracy International, Semilac, Diageo, PMT Marketing System.

Sławomir Grucel - Rzecznik prasowy Wodociągów Jaworzno sp. z o. o

Na stanowisku rzecznika prasowego Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. w Jaworznie od blisko 10 lat. Odpowiedzialny za kontakt z lokalnymi mediami oraz za propagowanie dokonań jaworznickich wodociągów na łamach prasy branżowej i ogólnopolskiej oraz w social mediach, a także za podejmowanie wszelkich działań promocyjnych, eventowych i edukacyjnych firmy. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Public Relations – nowoczesna komunikacja w praktyce. Redaktor naczelny wewnętrznego magazynu AQUA skierowanego do pracowników jaworznickich wodociągów. Pomysłodawca i organizator dnia otwartego jaworznickiej spółki wodociągowej. Współtwórca kampanii medialnych "Gdzie jest moja kupa" oraz "Jaworznicka szkoła pod żaglami". Koordynator działań promocyjnych dla projektu unijnego „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno” oraz akcji promujących picie wody z kranu. Koordynator działań komunikacyjnych Spółki Wodociągi Jaworzno podczas sytuacji kryzysowych. Pasjonat i miłośnik biegania, trekkingu, narciarstwa oraz ski-touringu.

Małgorzata Masłowska-Bandosz, Dyrektor działu Edukacja ekologiczna w Abrys

Niepoprawna optymistka od 12 lat związana z firmą ABRYS. Nie myśli o pracy tylko wtedy, gdy właśnie pracuje. Dostrzega szczegóły, których nikt nie widzi, a które robią różnicę. Mimo że już nie uczy w szkole, to wciąż chętnie bywa nauczycielką. Edukuje nawet w czasie urlopu. Organizuje odpadowe warsztaty kreatywne dla uczniów w zaprzyjaźnionej szkole oraz przedszkolu. Aby się zrelaksować po pracy, popołudniami wycina, skleja, maluje i koloruje ze swoimi dziećmi albo zajmuje się ogrodem społecznym, który założyła na swoim osiedlu. Zawsze zabiegana – w przenośni i dosłownie – ale nigdy nie odbiega od tematu ekoedukacji.

Patronat branżowy

Patronat medialny

Olga Rosiak

tel. +48 784 036 989,
e-mail: o.rosiak@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

Kontakt w sprawie webinarium

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807